prisliste_leie_2016.pdf (49 kb)


Vedtekter i .pdf
vedtekter_nbf_2016.pdf (79 kb)


 

Godkjente vaktvikarer er:

Patrizia Angvik: pizzi.angvik@gmail.com
Mob: 93886213

Knut Wennerslund: wennersl@online.no
Mob: 95881902

 

 

VIPPS - 93367

 innkalling_arsmote_2018

Bruk av strøm i vintersesongen blir som tidligere år.

14.08 2012 vedtok Styret i NBF følgende:

" Alle som har behov for strøm skal bruke måler.
Montering av måler skal være synlig utenfor båt slik at forbindelse mellom måler og strømsøyle er synlig.
Brukere av strøm som ikke har montert synlig måler blir ilagt et gebyr på kr. 1000,‐

Målere deles ut mot depositum, medlemmer kr. 1100,‐. "

Om du ikke har måler kontakt havnesjefen på

fiber@live.no eller Mob: 92444345

Depositum for måler er kr. 1100,-.

Styret i NBF