Teie Båthavn ligger i enden av Parkveien på Teie i Nøtterøy kommune. Havna eies av Nøtterøy kommune, men leies ut til Teie Båtforening. Innbyggere i Nøtterøy kommune har fortrinn ved tildeling av fast plass, men sesongplasser leies ut også til utenbygdsboende.