Her søker du om fast plass eller leieplass.

 Priser 2017 med mer detaljer om båtplassene.

Det blanke feltet nederst er til dine merknader. 

Nøtterøy beboere har fortrinn ved tildeling av fast plass

Pr. 11.5.2017 har vi ingen ledige plasser. Det betyr at det ikke vil bli fortatt noe utleie, tildeling eller bytte av plasser før etter sesongslutt 1.11.2017