Sommervannet kobles av 10.oktober

Ulf Dahlslett, 26. September 2022


10. oktober vil vi koble fra «sommervannet». Faller temperaturen ned mot 0 eller under det, før 10. oktober, vil vi koble det ut før.Tilbake