Fjerning av hengere

Ulf Dahlslett, 15. September 2022


1. oktober starter mange å sette opp båten sin på land. Husk å bestill plass av båtplassansvarlig for anvisning av plass. (Send mail til baat@altabf.no )

NB. De som har hengere på oppstillingplassen må fjerne dem slik at de ikke er i veien for båter som har fått anvist plass.Tilbake