Bossekopveien blir forkjørsvei

Ulf Dahlslett, 24. October 2022


Den 7. november blir Bossekopveien/Strandveien (fv. 8004) forkjørsvei. Dette betyr at alle som skal kjøre ut på fylkesveien på strekningen mellom Kvilekrysset og E45 har vikeplikt for all trafikk på fylkesveien. Vi ber alle våre medlemmer om å være oppmerksom på dette. Vi er en forening med mange medlemmer, det ønsker vi å fortsette med... så vær forsiktig.Tilbake