Oljesøl i havna

Ulf Dahlslett, 9. April 2023


Det har vært betydelige mengder oljesøl i havnen de siste dagene. Vi oppfordrer derfor alle til å utvise forsiktighet og unngå å pumpe ut diesel eller olje i havnen. Dette forårsaker oljesøl på fendere og båter, samt skade på dyre- og fugleliv. Være klar over at 1 liter olje kan forurense 1000 liter vann.

Hvis du oppdager en olje- eller diesellekkasje, bør du bruke oljeoppsugningsmatter eller lignende i motorrommet, kjølen eller kjølsvinet. Alta Båtforening har som formål å bekjempe forurensing av sjø og strender (§ 2 i lovverket). Brudd på regelverket kan resultere i tap av medlemskap og båtplass. Vi ber alle om å vise respekt for dette.Tilbake