Fremleie av båtplasser

Jan Erik Nilsen, 1. November 2023


Minner på at ved fremleie av båtplassen så skal det registreres i havneweb hvem som leier båtplassen. Viktig å huske på at de som leier skal være medlem i båtforeningen og at båten skal være forsikret. Leietiden er 24 mnd, oppfordrer alle til lese havnereglementet for oppdateringer.

skjermbilde.pngTilbake