Velkommen til Brakstad Hamn.

'Rett vest, ut mot Folla"

Havna har tilbud om faste båtplasser og har ledige plasser i alle båtstørrelser tom. 100 fot. Vi har tilbud om korttidsleie minimum. 1 mnd.

Gjesteplasser har vi kun til kunder på Seglloftet/Høvedsmann

Jøa Kystlag har sin base i havna med det verneverdige fartøyet MK Straumingen. 

 

 

Nettsider:

Seglloftet

Nettbutikk

Jøa kystlag

 

På Facebook

Brakstad Hamn AS

Jøa Kystlag