Brakstad Hamn ligger på nordvestsia av Jøa på Namdalskysten WGS84 64.40.21N11.11.33 E

Brakstad Hamn AS  disponerer 2 flytekaier i havna.

 

Kai A: Helårs flytekai 100x4.5 meter med faste plasser og vinterplasser. Seglloftet AS disponerer også 24 meter kundekai. prisregulativ_2018.pdf (73 kb)

 

Kai B: Gjestekai 60x2.2 meter,  for sommerbruk. landgang tas inn om vinteren.

Havneavgift på gjesteplasser kan betales med appen Gomarina

 

Begge kaiene har strøm og vann. PIR A har frostfritt vann.

 

Vest i Indre havn ligger en flytekai 12x3 meter som tilhører Jøa kystlag. Den kan brukes til korte anløp for besøk på Brakstadaunet(Kjelvika)

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Strøm
Toalett
Vaskemuligheter