Brakstad Hamn ligger på nordvestsia av Jøa på Namdalskysten WGS84 64.40.21N11.11.33 E

Vi har ledige plasser med innskudd i alle båtstørrelser tom. 100 fot.

 

Helårs flytekai 100x4.5 meter med faste plasser og kortidsleie min. 1 mnd. Seglloftet AS disponerer også 24 meter kundekai.  prisregulativ_2022.docx (51 kb)

 

 

 

 

 

 

Fasiliteter