Brakstad Hamn ligger på nordvestsia av Jøa på Namdalskysten WGS84 64.40.21N11.11.33 E

Brakstad Hamn AS  disponerer 2 flytekaier i havna.

 

Kai A: Helårs flytekai 100x4.5 meter med faste plasser og vinterplasser. Seglloftet AS disponerer også 24 meter kundekai.  prisregulativ_2022.docx (51 kb)

 

Kai B: Gjestekai 60x2.2 meter,  for sommerbruk. landgang tas inn om vinteren.

Havneavgift på gjesteplasser kan betales med appen Gomarina

 

Begge kaiene har strøm og vann. PIR A har frostfritt vann.

 

Vest i Indre havn ligger en flytekai 12x3 meter som tilhører Jøa kystlag. Den kan brukes til korte anløp for besøk på Brakstadaunet(Kjelvika) Kystlaget driver også Pøbben som har åpent vær dag fra 24.6-14.8. Utenfor sommersesongen er Pøbben åpen på bestilling og ved godvær.

 

Det er også bobilparkering ved havna.

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Spisested
Strøm
Toalett
Vaskemuligheter