hamnaVelkommen til Bruvik Båtlag

Hamna er nord-vestvendt med 90 graders sving inn mellom Bruvik og Neset, dette gir god beskyttelse mot vind og bølger. Om vinteren kan hamna frysa til, og hamna frys før fjorden på grunn av ferskvatnet frå Storelva. Resten av året held ferskvatnet groe og rur nesten heilt vekke frå båtane i hamna.
Da er redningsbøye ved landgangen, og yst på bryggja er da redningsbøye og ein redningsstege mot nord på gjestebryggja, der ein kan komma seg opp or vatnet.