Medlemsmøte på Odden

Nilsen, Knut Erik, 6. June 2023


Fremmøte på Åsetomta kl:18:00. Avreise med båt /bil til foreningens hytte Odden. Der det blir servert pølser med tilhørende drikke.Dette er en hyggelig sommer avslutning . Hjemmreise ca:21:30 til Åsetomta.Ved dårlig vær blir møtet avhold på Klibbhuset!Tilbake