Faktura opplag

Nilsen, Knut Erik, 17. November 2023


Det er sendt ut faktura for opplag og kran, tralle og eventuelt slippleders godtgjørelse.

Det står mere på FB siden til DMFTilbake