Betegnelse

Pris

Betjening av lån pr breddemeter

kr 260,00

Boblehavn

kr 2 100,00

Diverse

kr 0,00

Faktureringsgebyr ekstrafaktura

kr 350,00

For seint oppmøte ved opptak/uttak

kr 3 200,00

Gebyr for rekommandert sending

kr 150,00

Jolleplass

kr 800,00

Leie 2,5 m båtplass

kr 5 500,00

Leie 3,0 m båtplass

kr 5 750,00

Leie 3,5 m båtplass

kr 6 000,00

Leie 4,0 m båtplass

kr 6 500,00

Leie 4,5 m båtplass

kr 7 000,00

Leie 5,0 m båtplass

kr 7 500,00

Leie landstedsbåtplass 2,0 m

kr 4 000,00

Medlemsavgift

kr 800,00

Opplagsavgift

kr 1 200,00

Pris 2,5 m båtplass

kr 37 831,80

Pris 3,0 m båtplass

kr 41 675,16

Pris 3,5 m båtplass

kr 47 465,70

Pris 4,0 m båtplass

kr 52 823,76

Pris 4,5 m båtplass

kr 57 965,58

Pris 5,0 m båtplass

kr 63 215,52

Pris 9,0 m båtplass

kr 101 959,20

Pris landstedsbåt 2,0 m

kr 22 407,36

Vaktgebyr

kr 3 200,00

Vedlikeholdsavgift

kr 2 500,00

Vinteropplagsstrøm (fra første KWh pr måned faktisk kostnad + 50 øre pr kWh)

Etter regning fra strømleverandør

Gebyr for ikke-godkjent tilkobling av strøm

Kr 500,00