Gladnyhet.

Det er mulig vi kan avholde årsmøtet i slutten av august, dette er igjen avhengig i om smitte restriksjonene ikke blir strammet inn igjen.

La oss endelig håpe at pandemien nærmer seg slutten.

Vi vil også få benytte anledningen og ønske alle en riktig God Sommer.

Mvh: Styret i GBF.

 

 

 

Jobber som ønskes utført våren/sommeren 2021.

Til alle våre medlemmer, under her legger vi ut noen jobber som vi mener er viktig og få utført dette året.

På alle disse jobbene er det mulighet til å melde seg på til å delta, vi trenger flere som kan være med.

Første punkt er brygger: Støping brygge ved Møla, vaske og olje brygger samt pigging av betong.

Uteligger på J 1000 rep av fotoceller på 3 lys ved brygge Møla.

Andre punkt: Vann post på brygge ved Møla, kontroll av brygge D 400, tette lekkasjer ved brygge B 200 samt innkjøp av vannslanger.

Tredje punkt: Fresemasse, sprøyting, gressklipping.

Punkt nr. fire: Se over anleeg, rep ved brygge C 300, legge om bobleanlegg ved brygge F 600 på grunn av is.

 

Disse jobbene blir satt opp her på grunn av utsatt Årsmøte, vi i styret hadde flere ting på agendaen, men de andre tingene må eventuelt opp i en Generalforsamling.

Håper så mange som mulig melder sin interesse, samtidig ønsker vi Dere alle en fin vår og sommer.

Med Vennlig Hilsen Styret GBF.
Viktig kunngjøring. 

Det ble prøvd avholdt generalprøve på kommende årsmøte i kveld den 29.04.2021.

Etter ønske fra flere av båtforeningens medlemmer ble det bestemt at årsmøtet ikke blir avholdt på teams den 06.04.2021, dette er grunnet i at flere medlemmer ikke føler seg komfortable med denne måten for gjennomføring.

Årsmøtet blir derfor utsatt til det er muligheter for vanlig arrangering.

Mvh. Styret GBF.

 


OBS: Ny Beskjed vedrørende Årsmøtet.

Gressvik Båtforening innkaller til ordinært årsmøte Torsdag 6. mai 2021 kl 18:00. Årsmøte vil bli gjennomført digitalt på TEAMS hvis ikke Covi-19 tiltakene gjør det mulig å gjennomføre det på Røde Korshuset. Styret vil komme nærmere tilbake på hvordan møte gjennomføres. Forslag som skal behandles i årsmøte må være styret i hende senest 22. april. Fullstendig saksliste legges ut i Hawneweb eller klubbhuset senest 29. april. Mvh GBF, styret.

 

Det blir avholdt generalprøve på årsmøtet den 29.04.2021 kl.18.00.

Dette blir gjort slik at alle har en mulighet til å lære seg hvordan dette gjøres.

 

 

 

 

Viktig kunngjøring.

ncsz7334%5B1%5D.jpeg

 

Styret i Gressvik båtforening har på grunn av pandemien valgt å utsette årsmøtet i første omgang frem til 

midten av april .

Videre oppdatering følger fremover.

Mvh. Styret.

 

 

«OBS: Viktig kunngjøring

Kjære medlemmer.

Vi i styret har valgt å kalle inn til årsmøte Torsdag 11.mars 2021.

Kl. 18.00 møte blir avholdt i Røde kors huset på Gressvik.

Innkommende forslag må være styret i hende innen 25. Februar 2021, NB!! Forslagene som leveres inn må være undertegnet med medlemmets navn.

En viktig ting som alle må være klar over er at vi er avhengig av at myndighetene åpner for sammenkomster på opptil 150 personer, hvis ikke må vi avlyses møtet. Årsmøte kan/vil bli gjort digitalt så rask det lar seg gjøre etter den datoen.

Møte blir også noe preget av Corona krisen, det blir blant annet avkryssing ved inngangen, vi må sitte med litt avstand og det blir ingen servering.

Tilslutt vil vi ønske alle hjertelig velkommen samt beklage alle de forhåndsregler som vi må ta på grunn av kravene fra myndighetene.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Gressvik BF.»

Gressvik Båtforening.VÅRT VIPPS NUMMER ER 23605.


                                               

camra

Kamera 1  Kran ut                        * Kamera 3 Kommune øst             * Kamera 5 Opplagplass Nord

* Kamera 2 Kommune vest          * Kamera 4 Opplagplass vest

 *****************************************************************************************

Oppdatert bryggekart.

Brygge A100, B200, C300, D400, E500, F600, H800 og I900 er nå riktig nummerte. De andre bryggene blir oppdatert når flytebryggen er ferdig monterte.

 

gbf_havn_190619_v10.pdf (746 kb)

   

*****************************************************************************************

VI VIL MINNE OM AT VI LÅSER STRØMSKAPENE PÅ OPPLAGSPLASSENE 1. NOVEMBER, 

LEDNINGEN SKAL VÆRE MERKET MED NAVN OG DET SKAL VÆRE 2,5 mm2.

DE LEDNINGENE SOM IKKE ER MERKET ELLER HAR RIKTIG STØRRELSE VIL BLI FJERNET.

*****************************************************************************************

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------