DATO FOR VÅR-OPPRYDDING ER SATT TIL 18. JUNI KL 17.00

Vi håper mange møter opp til en sosial ryddefest her i havna. Det er alltid hyggeligere å oppholde seg i en ryddig og ren havn. Det regner vi med at alle dere brukere også synes.

NOTÈR DERE DATO OG TIDSPUNKT..  VELKOMMEN!!!

Mvh Styret


Obs. Tyveri i havna.

Nå må vi være Obs.

Fremover oppfordrer vi alle til å låse klubbhuset når siste person forlater huset.


 Viktig info.

Det begynner fast utlegg av båter fra Torsdag 02.05.24. kl. 17:30 til 19:00.

Det blir Tirsdager og Torsdager på dette tidspunktet over, samt lørdager fra kl. 09:00 til 13:00.

Møt opp i god tid og meld fra til gutta så bistår de med Truck og Kran.OBS VIKTIG.

Til informasjon så er det ikke lov til å parkere på Brødrene Lie sitt område.

Det har vært tilfeller av slike situasjoner.

GBF vil også hentyde til at de som parkerer i havna benytter seg av bare en bil hvis det er mulig.

 

 

 

Gressvik Båtforening.

Kameralinker: 

Trykk på navnet.


Utløp Opplag Nord Opplag Øst Brygge B
Utløp Syd C og D Kran Gangvei Kran brygge D400For iPhone, iPad og MAC

Brukernavn: gressvik

Passord: kamera2022

Utløp Opplag Nord Opplag Øst Brygge B
Utløp Syd C og D Kran Gangvei Kran brygge D400

 

VÅRT VIPPS NUMMER ER 23605.


                                    

Oppdatert bryggekart.

Brygge A100, B200, C300, D400, E500, F600, H800 og I900 er nå riktig nummerte. De andre bryggene blir oppdatert når flytebryggen er ferdig montert.

 

gbf_havn_190619_v10.pdf (746 kb)

   

************************************************** ****************************************

VI VIL MINNE OM AT VI LÅSER STRØMSKAPENE PÅ OPPLAGSPLASSENE 1. NOVEMBER, 

LEDNINGEN SKAL VÆRE MERKET MED NAVN OG DET SKAL VÆRE 2,5 mm2.

DE LEDNINGENE SOM IKKE ER MERKET ELLER HAR RIKTIG STØRRELSE VIL BLI FJERNET.

************************************************** ****************************************

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------