STRØMSKAPT LÅSES

Tommy Meyer, 27. October 2021


Vi vil minne om at vi låser strømskapene på opplagsplassen 6. november 2021. For å få tilgang til strømskapene etter det må Dere kontakte Jon-Vidar Jacobsen, nestleder.


Ved bruk av ledninger fra strømskapet til båten er det viktig at ledningen er merket med navn og at ledningen skal være på minimum 2,5mm2. Ledninger som ikke er merket eller ikke har riktig størrelse vil bli fjernet.Vi ser helst at ledningen ikke skjøtes, men hvis det må gjøres må det sørges for at skjøte ikke ligger på bakken eller er utsatt for vann.

Med vennlig hilsen
StyretTilbake