Nødstiger i havna.

Tommy Johansen, 1. November 2021


Det er kommet 3.stk nødstiger i havna, dette er vårt første steg på veien videre til enda bedre HMS plan.

Det vil komme bilder av stigene her.Tilbake