ÅRSMØTE 2020

Tommy Meyer, 20. August 2021


26. August 2021 Kl 18:00 vil det bli avholdt Årsmøte for Gressvik Båtforening.

Sted: Røde Kors huset, Gamle Ålevei.

sakspaprier_rsmte_2020.pdf (1.7 mb)Tilbake