- Stolt drevet siden 1964 - 

Båtforeningen holder til i Harstad, og har medlemmer bosatt i Harstad og nabokommunene.

Foreningen er lokalisert i Hagan på nordsiden av byen, med ca. 240 båtplasser fordelt på 5 flytebrygger. Det er også gjesteplasser i havnen, med tilgang til dusj, kjøkken og toalett. Kr. 100,- pr døgn, vipps til 109052. 

Foreningen har ca. 350 medlemmer og virksomheten i havna er basert på dugnad.

Harstad Båtforening er medlem av KNBF.

Historie

På 50-tallet var Harstad småbåtforening dannet, men denne virksomheten døde hen av usikre grunner. Den lille kontantbeholdningen ble overlatt til den nye foreningen, Harstad Båtforening. I oppbyggingen av den nye havnen ble det holdt båtførerkurs og sendt rundskriv til alle båteiere i Harstadområdet for å verve medlemmer. Ett overordnet mål for den unge foreningen var å skaffe skikkelig fortøyningsplass for sommeren og opplagsplass for vinteren. Det var også viktig å høyne kunnskapsnivået om emner angående båtlivet. Medlemsmøter ble arrangert for sosialt felleskap samt at fokus på sikkerhet til sjøs var ett av flere viktige temaer på møtene.

I dag er foreningens formål beskrevet i vedtektenes §2:

Harstad båtforening sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeid for å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten ved å: 

⁻          skape et godt båtmiljø og bidra med et positivt sosialt miljø for medlemmene

⁻          sette fokus på sikkerhet og virke for kunnskap om sjøvett, kystkultur og miljø

⁻          utbedre kjennskap til lokalfarvannene ved turer og felles arrangementer

⁻          virke for utbredelse av fritidsbåtlivet til trivsel, rekreasjon og opplevelser

⁻          drive holdningsskapende arbeid for marint miljøvern mot forurensning av sjø og strender

⁻          legge til rette for vedlikehold og bevaring av medlemmenes båter

⁻          samarbeide med myndigheter for å ivareta foreningens formål og allmenhetens rettigheter

⁻          bli høringsinstans for myndighetene i saker som angår fritidsbåtene i regionen