Haugesund Motorbåtforening

Haugesund Motorbåtforening ble stiftet i 1947. Første styremøte ble avholdt den 08.11.1947. Vi har i dag ca. 560 medlemmer og disponerer ca. 270 båtplasser.

Vi har driftsansvaret for de kommunale båthavnene i Haugesund kommune og har nylig forlenget vår driftsavtale med ytterligere 5 år. Styret i Haugesund Motorbåtforeing er valgte representanter fra medlemsmassen. Disse blir valgt på den årlige generalforsamlingen.

Hasseløy (Bakarøynå)
Båthavnen nord i Smedasundet ligger svært gunstig til med kort avstand til det meste. Utfordring vår er å har lenge vært de lange ventelistene, Mange må vente i nesten 14 år før de får båtplass hos oss. Dette er noe vi arbeider målrettet med. Vi håper på flere områder hvor vi kan åpne opp for et vestentlig større antall båtplasser.

Båtplass
Tildeling av båtplass baserer seg på ansiennitet i foreningen (antall år som medlem). I tillegg til ansiennitet, må tildeling av båtplass passe med størrelsen på medlemmets båt. Dersom du skifter til større eller mindre båt underveis vil det medføre interne rokeringer på ventelisten. Derfor vil du kunne oppleve at personer som står "bak" i køen får tildelt plass før deg, uten at noen har jukset med listene av den grunn.

En annen ting er at dersom et medlem med lang ansiennitet kjøper seg båt etter å ha vært uten båt en tid, vil vedkommende gå foran alle på ventelisten.