Nytt styringsverktøy for Høybakken-bf

Ivar Svanevik, 22. February 2022


Styret har inngått en langsiktig avtale med Hvaneweb som leverer styringsverktøy til båtforeninger. 

Havneweb er et tidsbesparende styringssystem for administrasjon av småbåthavner. Det webbaserte systemet forenkler og effektiviserer oppgaver som administrasjon av medlemskontingent,  medlemmer og  båtplasser. Fakturering med mulighet for KID og integrasjon mot blant annet Visma e-Accounting og automatisk innhenting av betaling fra banken. Automatisert vaktfordeling,  SMS påminnelse ved vakt og dugnad m.m.

Havneweb administrerer idag  180 båtforeninger med ca 70 000 brukere.

Se våre nettsider for referanseliste med kontaktinfo.Tilbake