Velkommen til Kapp Båtforening.

Kapp Båtforening ble stiftet 18.11.1976 
Vi har som formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med:

–          BÅT         –          BÅTLIV          –          HAVNEPLASS        –          OPPLAGSPLASS
–          FORHOLD VEDR. MILJØ, FORURENSING, SIKKERHET OG TRIVSEL VED FERDSEL PÅ MJØSA

 Her er den 40 år lange historien til Kapp Båtforening.     40-års jubilemsheftet

 

Båtplass kan nå søkes hele året gjennom. Tildeling av plass gjøres etter ansiennitet.

Husk å si fra så tidlig som mulig dersom du har en plass som du ikke skal bruke kommende sesong, ref vedtektene avsnitt 12.

Ta gjerne kontakt med Havnesjef eller noen andre i styret om det er noe du lurer på.
havnesjef@kappbatforening.no

Se også under fliken «Søk Båtplass»/»Medlemsbetingelser» for mer info.

VANNSTANDEN I MJØSA
Mange er opptatt av vannstanden i Mjøsa.
Du kan følge med ved å klikke på linken her : glb.no