Lier Båtforening

Lier Båtforening er en ideell, ikke-økonomisk forening. Alle båtinteresserte som vil arbeide for foreningens formål, kan bli medlem.

Foreningen disponerer 83 båtplasser. Felles båtutsett med kranbil er i april. Båtopptaket skjer i september og oktober. Dugnad pleier å avholdes etter opptak og utsett.

Foreningen er opptatt av miljøet på land og på sjø, og følger opp fylkesmannens krav om avfallshåndtering. Alle medlemmer må være orientert om hva dette innebærer. (Se oppslag på klubbhuset!)

For å styrke samholdet i foreningen, arrangeres det fellestur i begynnelsen av sesongen, St.Hansfeiring ved klubbhuset, årsfest før jul, og gjerne en fest ved klubbhuset etter båtutsettet. Festkomiteen har også stilt opp med kaffe og vafler både ved utsett og opptak.

Lier Båtforening tar vare på medlemmene sine, og det er alltid god stemning i båthavna vår, under vårpussen, dugnader, ved opptak og utsett og ellers – og når vi treffes i andre havner.