logo mbh.jpg

OPPSLAGSTAVLE  2020

      

                                      *  INFORMASJON OG "MIN SIDE" PÅ HAVNEWEB  *

Melsomvik Båthavn administrerer medlemmene og havneanlegget gjennom systemet Havneweb. Det er derfor viktig at du logger inn på "Min Side" og sjekker at personlig informasjon,  e-postadresse og telefonnummer stemmer.

Alle må oppdatere opplysninger om egen båt for sesongen 2020.  Du skal legge inn et bilde av båten hvor den ligger på egen plass i havna.  Bildet legges inn under "Min Side" - "Min Båt".  Tidsfrist: 14 dager etter sjøsetting.

Bruk også Havneweb til å oppsøke informasjon om vakter, aktiviteter, tidsfrister og andre gjøremål i havna. Dersom du savner opplysninger som bør ligge her, så send oss tips om dette.

Hvis du ikke kommer inn på "Min Side" på Havneweb, så send navn, telefonnummer og e-postadresse til Terje Fosaas (se under). Merk henvendelsen: "Min Side - Havneweb". Du vil da motta påloggingsinformasjon tilbake på sms og e-post innen rimelig tid.

Ta kontakt med sekretær  Terje Fosaas,  tlf. 90773525 (send sms),  epost:  post@melsomvikbat.no.

 

                                         

  *  STRØM  *

Ved ønske om å leie strøm, kontakt Nestleder, Jan Einar Ødeskaug Bøe, 480 80 052. 

Det er 68 strømuttak totalt fordelt på betongbrygge, C, D og Solnes, hvor det er førstemann til mølla prinsippet. Koster 750,- pr sesong.  Det skal gjøres avtale før bruk!!

 

                                 BRUK AV UTSETNINGSRAMPEN SESONGEN 2020  *

Gjester kan benytte båtslippen mot å betale et dagsgebyr på 100 kroner. Du kan da benytte rampen til utsett av båt fra tilhenger, og eventuelt opptak igjen samme dag. Merk at bil med henger samt gjester skal parkere på øvre parkeringsområde og ikke på p-plassen ved havnen.  Avgift for bruk av rampen kan betales med Vipps til nr 27795 eller kontant i kassen som står ved båtrampen.                                                                                                                                                            

*  GJESTEHAVN  *

Det er gjesteplasser langs gangbrygga, på innsiden mellom C- D- og E-brygga.

Det er også ledige gjesteplasser i båsene hvor det er satt opp grønne flagg. Følg anvisning fra vaktene vedrørende disse plassene.

Fyll ut skjema som ligger i postkasse ved oppslagstavle og legg synlig i båten slik at vakter kan kontrollere. Priser er 150,- uten strøm og 200,- med strøm pr overnatting som kan betales med Vipps til nr 27795  eller kontant i kassen som står ved båtrampen. Kvittering i Vipps skal framvises til havnevaktene.

Det skal IKKE fortøyes båter på utsiden av gangbrygga (mot Solnesveien) eller på utsiden av E-brygga.

Ved spørsmål kontakt nestleder Jan Einar Ødeskaug Bøe, 480 80 052.

                                                                                                                                                                                          T - SKJORTER,  VIMPLER,  KLISTREMERKER  MBF  *                                            

Vis hvor båten din har hjemmehavn!  Vi har nå fått laget t-skjorter, piquet-skjorter, klistremerker og vimpler som andelshavere og leietagere kan kjøpe.                                                                          

Piquet-skjorte      200.-  

T-skjorte              100.-  

Klistremerke           20.-

Vimpel                 250.-                                                                                                                            

Betaling kan skje kontant eller Vipps til nr 27795.                                                                               For kjøp kontakt: Øistein Moholt Tlf   41100272

picuet skjortet skjorte


                                   *  BÅTVAKTER SESONGEN 2020  * 

 

Båtvakten starter kl.22.00, vakten avsluttes kl.06.00.                                                                         

Merk: Det er ikke tillatt å ha med hund inn i vaktbua. 

 

Vi minner om at de som ikke møter innen kl.22.00 ilegges gebyr på kr. 3.000.-       

Trenger du noen som kan ta båtvakten for deg ?                                                                         Følgende personer er tilgjengelig for dette:

 

Birger Bjønnes                                   902 03 129

Erik Vike                                               454 91 176

Glenn Olav Bøe                                  917 61 512

Sven E. Mathisen                                928 69 793

Mona Bø                                                959 11 398

Inger Lise Krogstad                           913 38 980

May Sofie Krogstad                           974 25 375

Håkon Foldvik                                     905 92 387

Danny Bakke                                       984 87 302

Vemund Skalleberg                          954 59 478

Snorre Hegdahl                                  928 06 675

 

Spørsmål vedrørende vakt kan rettes til:                                                                                          

Jan Einar Ødeskaug Bøe, 480 80 052.   E-post: nestleder@melsomvikbat.no

 

                                               *  DUGNADER I HAVNA  *                                                               

Innkalling til dugnad skjer etter behov. De som ikke møter til dugnad betaler en kompensasjon på kr. 1.000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ENDRING AV BREDDEN PÅ BÅTPLASSENE  *                                           

Det er ikke lov å endre bredden på båsene. Bredden blir kontrollert ved jevne mellomrom av styret. Dersom det er nødvendig å endre bredden må du kontakte bryggesjef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                  *   SKJELL OG GROE PÅ BRYGGEANLEGGET   *                                   

Vi oppfordrer alle som har båtplass til å fjerne skjell og groe på flytepontongene i båsen de har fått tildelt. Skrapeverktøy for dette er utplassert på bryggene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *   BRYGGEOVERSIKT  *                                                                                                                                                               

Ny oversikt over bryggene kommer.