Årsmøte 20/3 Høgåshuset

Frode Tvervik, 8. February 2023


Årsmøtet er lagt til Høgåshuset 20/3 kl.18:00, husk forslag som skal tas opp på årsmøte må være innlevert styret senest 14 dager før.Tilbake