Fakturagebyr

Flåten, Siri, 19. January 2022


Til info.

Faktura sendes nå på epost via Havneweb. Hvis du ikke ønsker faktura på epost tar vi gebyr på kr, 50,-. for utsendelse av papirfaktura. SMS sendt til de vi mangler epostadresse til.

Frist for innlegging av epostadresse er 30.01.22.

Lurer du på noe kontakt Siri Flåten på mobil 92242408. Tilbake