Årsmøte 2022

Flåten, Siri, 31. January 2022


Innkalling til årsmøte i Sandnessjøen Båtforening, mandag 14.03.2022, er sendt på epost til medlemmer med epostadresse. Det tas forbehold om endringer i forhold til koronasituasjonen lokalt.

For å ha oversikt over hvem som kommer ber vi om påmelding på epost. De som ikke har epostadresse kan sende SMS til 92242408, husk navn, innen 10.03.2022.

Frist for innmelding av saker er 21.02.22

Endelig saksliste kommer på epost og legges på hjemmesiden mandag 28.02.2022

Innkalling vedlagt:

innkalling_til_rsmte_14.03.22.pdf (44 kb)Tilbake