Sakspapirer årsmøte 2022

Flåten, Siri, 28. February 2022


Vedlagt er sakspapirer til årsmøtet. For å ha oversikt over hvem som kommer ber vi om påmelding på epost. De som ikke har epostadresse kan sende SMS til 92242408, husk navn, innen 10.03.2022.

innkalling_med_sakspapirer_rsmte_2022.pdf (120 kb)

rsmelding_2021_.pdf (105 kb)

forslag_vedtekter.pdf (40 kb)

forslag_havnereglement.pdf (113 kb)

regnskap_2021_m_budsjett_.pdf (168 kb)Tilbake