Medlemsmøte

Eliassen, Roger, 19. December 2022


 

Onsdag 14.12 ble et arr. medlemsmøte hvor man diskuterte en del av vedtekter og havnereglement, samt ting som står foran oss og må gjøres,ca 46 pers møtte opp. Alle innspill ble notert ned og blir presentert for ei gruppe som ble valgt for å gå igjennom å eventuelt revidere og tilpasse dagens vedtekter og havnereglement, dette skal overleveres til styret som skal legge det frem i god tid før årsmøtet. 

Gruppa består av :

Per Arne Reinertsen, Torstein Grønbech, Steinar Horsgård og Roger Eliassen.

Hvis det er noen av medlemmene som har innspill etc, send dette til mail adr . post@ssjbf.no innen 10.01. 23.

I tillegg må vi minne om at vinteren desverre er kommet og det må ryddes snø på brygger, pirer og båter, men vær forsiktig, det er ikke årstiden for å ramle i havet.

Da må vi ønske alle medlemmer en god jul og et godt nyttår !Tilbake