Hvorfor bør båteier ha forsikring

Ivar Svanevik, 15. June 2021


Hvorfor er det viktig med forsikring på båten

I motsetning til for bil, er det ikke lovpålagt med båtforsikring. Noen tenker kanskje at de bruker båten sjeldent, og vil heller være selvforsikret, at de erstatter skadene selv, sier Strøm.

Men han frykter at mange ikke forstår ansvarsreglene på sjøen:

En del båteiere tror nok at det er de samme reglene som med bil, at hvis noen kjører på båten din, så dekkes skaden av skadevolders forsikring. Men på sjøen er det andre regler enn på veien. Derfor kan du ende opp med å erstatte skader på båten din selv om skaden er forårsaket av at noen andre mister kontrollen over båten sin.Tilbake