Havnen vår

Foreningens båthavn ligger i Stavanger, Østre bydel, i Breivik ved Dreyersholmene ytterst i Gandsfjorden. Der er det plass til ca. 55 seilbåter med smått og stort. Foreningen har et moderne anlegg med brygger, eget klubbhus, slipp med spyleplass, mastekran og opplagsplass for vinteropplag og vårpuss. Foreningen har noe kapasitet til ikke-medlemmer til vinteropplag og vårpuss. Ta gjerne kontakt med havnesjefen for nærmere informasjon.

Styring

Foreningen er selveiende og frittstående, og foreningens lov er tilpasset de krav Norges Idrettsforbund stiller til organisering i sine klubber og lag. Foreningen leier areal til sin virksomhet av Stavanger kommune. Dette er regulert gjennom avtaler. Foreningen har et eget reglement som skal hjelpe til å gjøre driften velordnet. Foreningens øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år i perioden januar - mars. Styret driver foreningen mellom årsmøtene. Se flere styrende dokumenter under siden: Om SF28.

Fasiliteter
Strøm