Søke om medlemsskap og kanskje båtplass plass hos oss?

Den eneste måten å søke medlemskap i Seilforeningen 1928 er å gå til https://www.sf1928.no/medlemskap/

Vi har ventelister for plass i havna. Når du har blitt medlem kan du sette deg på venteliste. Da gjelder ansienniteten din fra du er tatt opp som medlem og har betalt kontingenten. Husk at du må fornye søknad om båtplass hvert år.

Det kan være nyttig å lese reglene som gjelder for medlemskap og ansiennitet. I tillegg er det greit å få med seg hva det koster å ha båt hos oss. Prislisten gjelder for 2020. Prislisten justeres/endres av årsmøtet.

prisliste 1prisliste 2