Kommunale småbåthavner

Småbåthavnene

Sandefjord kommune eier og forvalter 12 småbåthavner som varierer i størrelse og beliggenhet:

Hesteskoen 81 plasser, Stub 34 plasser, Granholmen 23 plasser, Tangen 109 plasser ,Roa 139 plasser,      Langeby 90 plasser, Flautangen 52 plasser, Skjellvika 61 plasser, Enge 64 plasser, Kilen 18 plasser,                  Huvik 10 plasser, La Scala 6 plasser

 

Sandefjord kommune/havn