Søk om medlemskap  eller båtplass

Her kan du søke om båtplass/medlemsskap. For å stå på venteliste på fast båtplass må du være medem.

Dette er våre lover som du samtyker til ved tildeling av medlemskap  solviken_lov_2019.pdf (103 kb)