Søm Båtforening har valgt å ikke bruke Havneweb som sitt styringssystem.
Kontakt styret på epost sombat@havneweb.no ved spørsmål.
Havneweb.no