Lyskastere i havnen

André Bjørndahl, 30. July 2022


Oppdatering 26.10.2022

LED-belysningen i havneområdet til SB ferdig montert, bortsett fra 2 lyskastere som vil bli montert når båtene er ute igjen fra opplag. Det ble enorm »lysende» forandring og med LED-belysning vil SB også redusere strømforbruket!

LAJE har levert og montert belysning.

God høst!
Styret i SB

 

Opprinnelig melding fra 30.7.2022

Undertegnede så det nødvendig å sammenkalle styret i SB for en rask avgjørelse rett før ferieavvikling, og et styrevedtak. (problemene oppstod dessverre etter årsmøtet i SB)

Bakgrunnen for det er ‘’akutt’’ behov for belysning i havneområdet.

Vi måtte selv kutte tilførsel til de store lyskasterne i de høye mastene våre. Ledningene var svartbrente og isolasjon smeltet.

Sikringer gikk hver kveld over tid når lyskasterne skulle på, og da samtidig forsvant strømmen til overvåkingskameraene våre.

Dette var og er uholdbart!

Vi hentet inn pristilbud fra flere, og havnet på LAJE som var rimeligste tilbud med montering av nye LED lyskastere både i havneområdet og opplagsplass med ny moderne styring.

Tilbudet fra LAJE ble akseptert, og de vil fra etter sommerferien starte planlegging og utskifting av havnebelysning.

Høsten kommer raskt, og det er ikke tilfredsstillende for verken nattvaktene våre eller når båter kommer litt seint inn til SB havnen at det nesten ikke er belysning.

Summen for nye LED lyskastere er 220.000,- + moms, som nevnt både i hele havneområdet og opplagsplass (inkl. arbeid)

Fortsatt god sommer til alle våre medlemmer, det er fortsatt lange lyse sommerkvelder!

Hilsen Rune Larsen – leder for Strand BåtforeningTilbake