Tauverk fra pir 5,6,7 fjernet 21.11.21

Ivar Svanevik, 21. November 2021


Her er tauverk fra pir 5,6,7 som vi har fjernet tross at det er blitt opplyst om at dette skulle vært fjernet av båteier innen 15.nov.Tilbake