Referat fra høstmøtet 2021

Ivar Svanevik, 27. October 2021


Høstmøtet ble arrangert 27. Oktober 2021 på Sjøormen

Terje Stubben ønsket velkommen til høstmøtet.

Agenda for dagen var informasjon fra styret.

om mudring prosjektet/vaktsesongen 2021/kanalen som byrom.

Petter Gran fra Tønsberg Kystkultursenter orienterte om reperbaneprosjektet.

Servering og utlodding.

Tusen takk til Petter Gran for meget bra informasjon om reperbaneprosjektet.

Tusen takk også til Terje Stubben for god og innholdsrik orientering til ca. 48 stk. fremmøtte fra TBF.Tilbake