Vårtegn i Ollebukta

Nikodemussen Åge, 22. March 2022


Et sikkert vårtegn i Ollebukta er at flytebrygger blir satt ut før påske. Her er det deler av styret som er med å setter ut flytebryggene. Tilbake