TBF 70års jubileum ble markert lørdag 020422

Nikodemussen Åge, 5. April 2022


70år jubileet ble markert lørdag 02.04 med ca. 70 oppmøtte medlemer. Dagen ble feiret med at Åge Nikodemussen ønsket velkommen sammen med Odd Rune Nilsen som tok oss igjennom TBF’s historie. I tillegg gratulerte ordfører Anne Rygh Pedersen TBF med dagen og berømmet oss med ett flott miljø og en bynær båthavn. Dagen ble avsluttet med bevertning i våre lokalerTilbake