Parkeringsinformasjon 2023

Nikodemussen Åge, 9. May 2023


Informasjon fra Tønsberg Båtforening!

Parkeringsordning i Ollebukta for sesongen 2023

Tønsberg Båtforening viderefører ordning med elektroniske P-bevis i Ollebukta og vi har nå avtale med Parkeringsselskapet A/S om driften av denne. For deg som medlem av Tønsberg Båtforening betyr det at du også i år må registrere en profil hos Parkeringsselskapet sin App og det må knyttes et kredittkort til profilen. Pass på at betalingskortet som ligger i profilen er gyldig – eventuelt slett gammelt og legg inn på nytt. Det anbefales at du laster ned Parkeringsselskapet App hvis du ikke allerede har den registrert.  Administrer dette derifra, samme rutine som i fjor.  Du vil bli gitt tilgang til å kjøpe et digitalt p-bevis til kr 125 via Appen. Den digitale tillatelsen vil legge seg først i appen etter gjennomført kjøp, og her kan du registrere inntil tre kjøretøy. (kun ett kjøretøy kan stå parkert av gangen). Dersom du kjører leie-bil en dag eller låner en annen bil kan du enkelt administrere dette ved å endre kjøretøy i den digitale tillatelsen.

Det er betalt båtplass som er grunnlag for parkerings tilgang i Ollebukta.

Grunnlaget for å laste ned det digitale parkeringsbeviset – Parkeringsselskapet App - er det mobil nummer som denne enkelte medlem har registrert i Tønsberg Båtforening medlems register. Har du endret mobilnummer må dette endres i Tønsberg Båtforenings register ved henvendelse til kontoret.

Fra 15.04.2023 vil det være adgang for Tønsberg Båtforenings medlemmer å opprette digitalt parkeringsbevis for Ollebukta via Parkeringsselskapet App.

Det digitale p-beviset som opprettes nå for 2023 sesongen vil gjelde tom. 31.03.2024. Nytt p-bevis må kjøpes for hver sesong.  Medlemslister blir vasket hvert år og det er kontoret i båtforeningen som gir deg tilgang til å kjøpe den digitale tillatelsen via ditt mobilnummer.

Det er ditt ansvar at rett kjøretøy er registrert i det digitale p-beviset. Dersom du har parkert med et kjøretøy som ikke er registrert i avtalen så vil du kunne få en sanksjon. Ordinær klage adgang gjøres ved henvendelse til utsteder av sanksjonen.

Parkering vil som før gjelde kun på oppmerkede plasser. 

1 times gratis gjesteparkering langs vannkanten mot marinaen videreføres.

Parkeringsordningen vil bli regulert av Tønsberg Båtforenings reglement for parkering i Ollebukta småbåthavn. Reglementet er tilgjengelig på Tønsberg Båtforenings hjemmeside.

Kontoret i Ollebukta vil bistå med svar på parkeringsspørsmål fremover. De har kontor tid mandag og torsdag kl. 17.00 – 19.00 eller på mail ollebukt@online.no eller via vår hjemmeside www.ollebukta.no under fanen KONTAKT OSS.

 

Med vennlig hilsen

Tønsberg BåtforeningTilbake