Dugnad ble gjennomført i flott vær

Hansen Petter, 13. June 2023


75 medlemmer stilte opp på dugnad i Ollebukta 7. Juni 2023, det ble ryddet , feiet, konteinere malt og spikere ble banket. Bevertning etter endt dugnad.

img 7695Tilbake