INNSKUDDSTØRRELSE

2,0 m båtplass kr 21.114,-
2,5 m kr 35.649,-
3,0 m kr 39.270,-
3,5 m kr 44.727,-
4,0 m kr 49.776,-
4,5 m kr 54.621,-
5,0 m kr 59.568,-

AVGIFTER

Medlemsavgift kr. 800,-
Vedlikeholdsavgift kr. 2.500,-
Opplagsavgift kr. 1.200,-
Dugnadsgebyr kr. 600,-
Gebyr, ekstra faktura kr. 350,-
Uteblivelse vakt kr. 3.200,-
Gebyr, rek.sending kr. 300,-
For seint møte ved opptak/uttak (1) kr. 1.500,-
Vinterstrøm pr. påbegynt 300W (2) kr. 1.600
Boblehavn (vinter) fra 2016/2017 kr. 2.100,-
Betjening av lån kr. 260,- pr bryggemeter

(1) For seint = Båten er ikke klar for opptak/utsetting når det er vedkommendes tur.

(2) Maks 300 W tillatt.


Medlemmer med båtplass må møte på minst en dugnad pr. år for ikke å bli avkrevd dugnadsgebyr. Ved for sen innbetaling av medlemsavgift/vedlikeholdsavgift (en mnd. betalingsfrist) vil purregebyr bli avkrevd

FREMLEIE


Maksimal fremleiepris skal være 10% av det til enhver tid gjeldende innskudd + årlig vedlikeholds­avgift + medlemsavgift kr. 800,- for ikke medlemmer .

Medlemmer Ikke medlemmer
1,4 m jolleplass kr. 300,- kr. 1.100,-
2,0 m båtplass kr. 4.000,- kr. 4.800,-
2,5 m kr. 5.500,- kr. 6.300,-
3,0 m kr. 5.750,- kr. 6.550,-
3,5 m kr. 6.000,- kr. 6.800,-
4,0 m kr. 6.500,- kr. 7.300,-
4,5 m kr. 7.000,- kr. 7.800,-
5,0 m kr. 7.500,- kr. 8.300,-