INNSKUDDSTØRRELSE

 2,0 m båtplass  kr  20.700,-
 2,5 m  kr  34.950,-
 3,0 m  kr  38.500,-
 3,5 m  kr  43.850,-
 4,0 m  kr  48.800,-
 4,5 m  kr  53.550,-
 5,0 m  kr  58.400,-

AVGIFTER

 Medlemsavgift     kr.   800,- 
 Vedlikeholdsavgift   kr. 2.500,-
 Opplagsavgift  kr. 1.200,-
 Dugnadsgebyr   kr.   600,-
 Gebyr, ekstra faktura  kr.   350,-
 Uteblivelse vakt  kr. 3.200,-
 Gebyr, rek.sending  kr.   300,-
 For seint møte ved opptak/uttak (1)  kr. 1.500,-
 Vinterstrøm pr. påbegynt 300W (2)  kr. 1.600
 Boblehavn (vinter) fra 2016/2017  kr. 2.100,-
 Betjening av lån  kr.   260,- pr bryggemeter

 (1) For seint = Båten er ikke klar for opptak/utsetting når det er vedkommendes tur.

(2) Maks 300 W tillatt. 


Medlemmer med båtplass må møte på minst en dugnad pr. år for ikke å bli avkrevd dugnadsgebyr. Ved for sen innbetaling av medlemsavgift/vedlikeholdsavgift (en mnd. betalingsfrist) vil purregebyr bli avkrevd

FREMLEIE


Maksimal fremleiepris skal være 10% av det til enhver tid gjeldende innskudd + årlig vedlikeholds­avgift + medlemsavgift kr. 800,- for ikke medlemmer .

 

   Medlemmer  Ikke medlemmer 
 1,4 m jolleplass  kr.    300,-  kr. 1.100,-
 2,0 m båtplass   kr. 4.570,-  kr. 5.370,-
 2,5 m  kr. 5.995,-  kr. 6.795,-
 3,0 m  kr. 6.350,-  kr. 7.150,-
 3,5 m  kr. 6.885,-  kr. 7.685,-
 4,0 m  kr. 7.380,-  kr. 8.180,-
 4,5 m  kr. 7.855,-  kr. 8.655,-
 5,0 m  kr. 8.340,-  kr. 9.140,-