INNSKUDDSTØRRELSE

2,0 m båtplass

kr 21.537,-

2,5 m båtplass

kr 36.362,-

3,0 m båtplass

kr 40.056,-

3,5 m båtplass

kr 45.622,-

4,0 m båtplass

kr 50.772,-

4,5 m båtplass

kr 55.714,-

5,0 m båtplass

kr 60.760,-

AVGIFTER

Medlemsavgift

kr. 800,-

Vedlikeholdsavgift

kr. 2.500,-

Opplagsavgift

kr. 1.200,-

Dugnadsgebyr

kr. 600,-

Gebyr, ekstra faktura

kr. 350,-

Uteblivelse vakt

kr. 3.200,-

Gebyr, rek.sending

kr. 300,-

For seint møte ved opptak/uttak (1)

kr. 1.500,-

Vinterstrøm pr. påbegynt 300W (2)

kr. 1.600

Boblehavn (vinter)

kr. 2.100,-

Betjening av lån

kr. 260,- pr bryggemeter

(1) For seint = Båten er ikke klar for opptak/utsetting når det er vedkommendes tur.

(2) Maks 300 W tillatt.


Medlemmer med båtplass må møte på minst en dugnad pr. år for ikke å bli avkrevd dugnadsgebyr. Ved for sen innbetaling av medlemsavgift/vedlikeholdsavgift (en mnd. betalingsfrist) vil purregebyr bli avkrevd

FREMLEIE


Maksimal fremleiepris skal være 10% av det til enhver tid gjeldende innskudd + årlig vedlikeholds­avgift + medlemsavgift kr. 800,- for ikke medlemmer .

Medlemmer

Ikke medlemmer

1,4 m jolleplass

kr. 800,-

kr. 1.600,-

2,0 m båtplass

kr. 4.500,-

kr. 5.300,-

2,5 m

kr. 5.500,-

kr. 6.300,-

3,0 m

kr. 5.750,-

kr. 6.550,-

3,5 m

kr. 6.000,-

kr. 6.800,-

4,0 m

kr. 6.500,-

kr. 7.300,-

4,5 m

kr. 7.000,-

kr. 7.800,-

5,0 m

kr. 7.500,-

kr. 8.300,-