Parkering på Grilstad

Steinar Skaar, 25. October 2021


Administrasjon og drift av parkeringsanlegget på Grilstad skal iht avtale utføres av Finter Mobility/Youpark.

TBF ber følgelig om at alle henvendelser som gjelder gebyr, fakturering osv rettes til Youpark på deres hjemmeside https://www.youpark.no eller på tlf 47 70 07 00.

Mvh

TBF administrasjonTilbake