Drivstoffanlegget er i orden

Steinar Skaar, 7. February 2022


Drivstoffanlegget på Grilstad er nå i orden. Ved fylling av drivstoff er det nå mulig å sette maksimal for sum fylling fra kr 500  (minimum) til kr 10 000 (maksimum). Utgangsverdi er kr 2 500,-.

 

Mvh

TBF administrasjonTilbake