SKANSEN BRU BLIR ÅPNET

TBF , 8. June 2022


 

 Hei

Bane Nor er nå klar til å åpne Skansen Bru for båttrafikk. Det tar 5 1/2 minutt å få bua opp, og det samme ned.

Skansen Bru åpnes daglig fra og med 08.06.22 på følgende tidspunkt.

0640 - 0700

1120-1140

1720-1740

2120-2140

Det presiseres at dette er tidsrom mellom tog-gangen, og at det kan forekomme mindre justeringerved togforsinkelser.

Kontakttelefon Skansen Bru: 916 72 766 - VHF 74Tilbake