Påminnelse om forbud mot utslipp av kloakk fra båter

Steinar Skaar, 28. June 2022


TBF minner om at det er forbud mot tømming av kloakk i vassdrag. I sjø er det forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land. Reglene finnes i miljøsikkerhetsforskriften (forskrift 30. mai 2012 nr. 488) § 10.

Det er følgelig ikke tillatt å tømme kloakk i TBFs båthavner hverken på Grilstad eller i Trondheim sentrum.

Mvh

TBF administrasjonTilbake