Ad søknader om korttidsleie

Steinar Skaar, 14. September 2021


Alle registrerte søknader om korttidsleie slettes automatisk 1 november 2021.

Søknad om leieplass (korttidsleie) for sesongen 2022 kan legges inn fom 2 november 2021. Alle som ønsker å videreføre eksisterende søknader om korttidsleie må legge inn denne på nytt etter denne dato.

Mvh TBF administrasjonTilbake